Kuliah Tamu oleh Dr. Malgorzata Guzowska dari University of Sczczecin Poland

Kuliah Tamu oleh Dr. Malgorzata Guzowska dari University of Sczczecin Poland

Kuliah Tamu “Estimators of the Distribution Shape Parameter Based on Small Sample Size” oleh Dr. Malgorzata Guzowska dari University of Sczczecin Poland